Certificering

Dana Brevini Benelux is een onderneming met een bewust milieuvriendelijke bedrijfsvoering. In dit kader hebben wij een milieubeleidsverklaring opgesteld. Deze verklaring kunt u hieronder downloaden. Wilt u meer informatie over het milieubeleid, dan kunt u contact opnemen T 0172 – 47 64 64.

Bedrijfscertificering

Dana Brevini Benelux is door DNV gecertificeerd. De ISO 9001:2015 certificering laat zien dat wij voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Middels de ISO 14001:2015 certificering voldoen we aan de internationale eisen op het gebied van milieumanagement. De OHSAS 18001:2007 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.
ISO 9001:2015
ISO 14OO1:2O15 OHSAS 18OO1:2OO7