Pionieren in de offshore

In 1968 zette SAS in Gouda de eerste stappen in de offshore sector. Het toen 72-jarige bedrijf kreeg van Heerema de opdracht om een pipe tensioner te ontwikkelen en te bouwen. Indertijd was een revolutie gaande op het gebied van offshore olie- en gaswinning. Ook SAS heeft daarbij een rol van betekenis gespeeld door machines te ontwikkelen die het mogelijk maken…

… om bij slechte weersomstandigheden op onstuimige zeeën en op grote diepten te kunnen werken. Anno 2011 heeft SAS zich volledig toegelegd op de offshore industrie: SAS Pipelaying, SAS Winches en SAS Services zijn op alle wereldzeeën bekend. Onlangs kreeg SAS Winches het verzoek van Allseas om ’s werelds grootste pijplegschip van de benodigde lieren te voorzien. En uiteraard wordt dit schip ook met de grootst denkbare lieren uitgerust. De ontwikkeling van dit schip kent een omvangrijk voortraject. In 1987 werden de eerste schetsen voor de Pieter Schelte gemaakt waarna het ontwerp diverse tussentijdse wijzigingen onderging. Het definitieve ontwerp werd in 2008 vastgesteld. Het meest opvallende kenmerk, de dubbele (catamaran) romp, bleef ongewijzigd. Bekijk het hele artikel in de B-up-to-date.